Izvedba nadomestnega habitata v Gruškovju v okviru izgradnje AC Draženci – MMP Gruškovje

Novice >>

Kot projektant in projektantski nadzor smo vključeni v izvedbo nadomestnega habitata v Gruškovju v okviru izgradnje AC Draženci – MMP Gruškovje (I. Etapa, Draženci – Podlehnik). Nadomestni habitat je predviden kot omilitveni ukrep zaradi posegov izgradnje AC v naravno vrednoto Rogatnica, ki je ekosistemska in hidrološka naravna vrednota državnega pomena predstavlja.

Izvedba habitata s takšno tehnologijo in v takšnem obsegu še do sedaj v Sloveniji ni bila izvedena. Prenešeno je bilo več kot 1 ha travnikov s kompletno travno rušo, debeline 30 – 40 cm.

Objavljeno: Oktober 2016

<< Pregled vseh novic