Projekt "LIVEDRAVA"

Novice >>

Kot partner projekta sodelujemo na evropskem projektu z naslovom »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« z akronimom »LIVEDRAVA«, ki se je pričel 01.09.2012 in bo trajal do 31.12.2017. Projekt se izvaja na območju reke Drave, med Mariborom in Središčem ob Dravi. Oglejte si spletno stran projekta

Naše podjetje na projektu sodeluje pri pripravi projektne dokumentacije za izvedbo naravovarstvenih akcij odpiranja in obnove nekdanjih rečnih rokavov, pri pripravi poplavne študije in študije prodonosnosti ter pri pripravi Programa ukrepov za trajnostno upravljanje Drave na odseku od Maribora do Središča ob Dravi.

>> Ogled projektnega dokumenta v PDF

Objavljeno: oktober 2016

<< Pregled vseh novic