VGB Maribor je postal del indijskega projekta "Clean Ganga"

VGB Maribor je postal del indijskega projekta »Clean Ganga«

>> Oglejte si več
 

Načrtovanje in izvedba rekonstrukcije Ak Pristava

Akumulacija Pristava ima ob akumulaciji Pernica ključno vlogo pri zadrževanju visokih vod reke Pesnice.

>> Oglejte si več
 

Izvedba nadomestnega habitata v Gruškovju v okviru izgradnje AC Draženci – MMP Gruškovje

Kot projektant in projektantski nadzor smo vključeni v izvedbo nadomestnega habitata v Gruškovju.

>> Oglejte si več
 

Projekt "LIVEDRAVA"

Kot partner projekta sodelujemo na evropskem projektu z naslovom »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« z akronimom »LIVEDRAVA«.

>> Oglejte si več
 

Načrtovanje in izvedba protipoplavnih nasipov v Dupleku in Dogošah

S ciljem zagotavljanja poplavne varnosti poplavno ogroženim objektom v občini Duplek in Dogoše, smo izdelali projektno dokumentacijo izgradnje visokovodnega nasipa Vurberk-Duplek in Dogoše.

>> Oglejte si več