Osebna izkaznica

Ime podjetja: VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.
Skrajšano ime podjetja: VGB MARIBOR d.o.o.
Lastništvo: Družba z omejeno odgovornostjo
Os. kapital: 489.013,00 EUR
Glavna dejavnost: Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
Sedež: Glavni trg 19c, 2000 Maribor
Telefon: 02/ 23 46 500/501
Fax: 02/ 23 46 520
E-pošta: tajnistvo@vgb.si
Spletne strani: http://www.vgb.si
Matična št.: 5150531
TRR pri SKB banka d.d.: SI56 0312 1100 6463 796
ID za DDV: SI97173720
   
Direktor: Boštjan Rozman,
univ. dipl. gosp. inž.
Vodja oddelka za komunalo: Boštjan Rozman,
univ. dipl. gosp. inž.
Vodja oddelka za projektivo: Tijana Mićić,
univ. dipl. inž.vod. in kom.inž.
Vodja oddelka za ekologijo: Alenka Kovačič,                                                   
univ. dipl. biolog