Kmetijstvo in razvoj podeželja

Izbrani referenčni projekti v zadnjih letih

 • Namakalni sistem Ormož, PGD, PZI
  OBČINA ORMOŽ (2016)
 • Namakalni sistem Markovci-jug, IDZ 
  OBČINA MARKOVCI (2014)
 • Idejne rešitve namakanja kmetijskih površin na območju HE Brežice v občini Brežice
  OBČINA BREŽICE (2014)
 • Usmeritve načrtovalcu komasacij na območju Natura 2000 v občini Črenšovci
  ZEU MURSKA SOBOTA d.o.o. (2013)
 • NS Gorišnica - Moškanjci, I. faza - dokončanje 
  OBČINA GORIŠNICA (2012)
 • Namakalni sistem Ormož - Velika Nedelja - PZI 
  OBČINA ORMOŽ (2010)
 • NS Gorišnica - Moškanjci, I. faza, PGD - novelacija 
  KONZORCIJ ZA NAMAKANJE PODRAVJA (2010)
 • NS Murska Sobota - Rakičan, projektna in investicijska dokumentacija 
  KONZORCIJ ZA NAMAKANJE PODRAVJA (2008)
 • Namakalni sistem Pohorski dvor 
  FAKULTETA ZA KMETIJSTVO in BIOSISTEMSKE VEDE (1999)