Srečanja in dogodki

Mišičev vodarski dan

Mišičev vodarski dan je srečanje slovenskih vodarjev, ki se odvija v Mariboru vsako leto v mesecu decembru. Srečanje je namenjeno strokovnjakom vodnogospodarskih, projektantskih, raziskovalnih in načrtovalskih organizacij, javnih in upravnih služb, vsem, ki se ukvarjajo z upravljanjem, urejanjem in varovanjem voda oziroma jih ta dejavnost zanima. Vsebina srečanja je vsako leto drugačna in prilagojena aktualnim temam. Mišičev vodarski dan je ena redkih strokovnih promocij naše stroke in vodarjev v Sloveniji, ki se ga redno udeležuje okrog 240 udeležencev iz vse Slovenije, z okrog 30 referati aktualne vsebine. MVD je strokovni posvet, na katerem udeležba ni pogojena s plačilom kotizacije. Vse stroške posvetovanja, vključno z izdajo zbornika, pokrivamo z lastnimi prispevki in prispevki sponzorjev. Organizatorja posvetovanja sta Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. in Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter pod pokroviteljstvom Mestne občine Maribor.

 

MVD 2018 fotogalerija


Stran: